سحر تبر آزاد شد

 

طلیعه سادات حسینی وکیل سحر تبر در مورد دفاع حقوقی خود از فاطمه خویشوند گفت: «کلیه اتهامات موکله در زمانی که او زیر ۱۸ سال بود رخ داده است.به همین خاطر طبق قانون شامل بزه اطفال قرار می‌گیرد و این صراحتا در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و همین نشان دهنده عدم سوءنیت موکله و فقدان عنصر معنوی جرم بوده و سوءنیت خاص را از ایشان سلب می‌کند.»

 

اطلاعات بیشتر